GN 1/2

Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h20mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h20mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 20mm
6,00 € (fara TVA)
7,14 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h40mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h40mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 40mm Capacitate: 2 litri
7,00 € (fara TVA)
8,33 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h65mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h65mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 65mm Capacitate: 4 litri
8,00 € (fara TVA)
9,52 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 20mm
Tava inox GN1/2 h 20mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 20mm Din inox 18/10
9,00 € (fara TVA)
10,71 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h100mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h100mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 100mm Capacitate: 6, 5 litri
10,00 € (fara TVA)
11,90 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 40mm
Tava inox GN1/2 h 40mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 40mm Capacitate: 2 litri Din inox 18/10
10,50 € (fara TVA)
12,50 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 65mm
Tava inox GN1/2 h 65mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 65mm Capacitate: 4 litri Din inox 18/10
12,50 € (fara TVA)
14,88 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h150mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h150mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 150mm Capacitate: 9, 5 litri
14,00 € (fara TVA)
16,66 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 100mm
Tava inox GN1/2 h 100mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 100mm Capacitate: 6, 5 litri Din inox 18/10
15,00 € (fara TVA)
17,85 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h200mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/2 h200mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265X325mm Inaltime: 200mm Capacitate: 12, 5 litri
17,00 € (fara TVA)
20,23 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN1/2 h 60mm
Tava inox(perforata) GN1/2 h 60mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 60mm Capacitate: 4 litri Din inox 18/10
18,00 € (fara TVA)
21,42 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 150mm
Tava inox GN1/2 h 150mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 150mm Capacitate: 9, 5 litri Din inox 18/10
20,00 € (fara TVA)
23,80 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN1/2 h 100mm
Tava inox(perforata) GN1/2 h 100mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 100mm Capacitate: 6, 5 litri Din inox 18/10
25,00 € (fara TVA)
29,75 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/2 h 200mm
Tava inox GN1/2 h 200mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 200mm Capacitate: 12, 5 litri Din inox 18/10
27,00 € (fara TVA)
32,13 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN1/2 h 150mm
Tava inox(perforata) GN1/2 h 150mm GN 1/2
Dimensiuni (LxA): 265x325mm Inaltime: 150mm Capacitate: 9, 5 litri Din inox 18/10
35,00 € (fara TVA)
41,65 € (TVA inclus)