GN 1/4

Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h20mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h20mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162X265mm Inaltime: 20mm
4,00 € (fara TVA)
4,76 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h40mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h40mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162X265mm Inaltime: 40mm Capacitate: 1, 6 litri
6,00 € (fara TVA)
7,14 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/4 h 20mm
Tava inox GN1/4 h 20mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162x265mm Inaltime: 20mm Din inox 18/10
6,00 € (fara TVA)
7,14 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h65mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h65mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162X265mm Inaltime: 65mm Capacitate: 1, 8 litri
6,50 € (fara TVA)
7,74 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h100mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h100mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162X265mm Inaltime: 100mm Capacitate: 2, 8 litri
7,00 € (fara TVA)
8,33 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/4 h 65mm
Tava inox GN1/4 h 65mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162x265mm Inaltime: 65mm Capacitate: 1, 8 litri Din inox 18/10
8,00 € (fara TVA)
9,52 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h150mm
Tava inox(suprafata mata) GN1/4 h150mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162X265mm Inaltime: 150mm Capacitate: 4 litri
10,00 € (fara TVA)
11,90 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/4 h 100mm
Tava inox GN1/4 h 100mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162x265mm Inaltime: 100mm Capacitate: 2, 8 litri Din inox 18/10
11,00 € (fara TVA)
13,09 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/4 h 150mm
Tava inox GN1/4 h 150mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162x265mm Inaltime: 150mm Capacitate: 4 litri Din inox 18/10
17,00 € (fara TVA)
20,23 € (TVA inclus)
Tava inox GN1/4 h 200mm
Tava inox GN1/4 h 200mm GN 1/4
Dimensiuni (LxA): 162x265mm Inaltime: 200mm Capacitate: 5, 5 litri Din inox 18/10
23,00 € (fara TVA)
27,37 € (TVA inclus)