GN 2/3

Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h20mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h20mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 20mm
6,50 € (fara TVA)
7,74 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h40mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h40mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 40mm Capacitate: 3 litri
7,50 € (fara TVA)
8,93 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h65mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h65mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 65mm Capacitate: 5, 5 litri
9,00 € (fara TVA)
10,71 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h100mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h100mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 100mm Capacitate: 9 litri
11,00 € (fara TVA)
13,09 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 20mm
Tava inox GN2/3 h 20mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 20mm Din inox 18/10
11,50 € (fara TVA)
13,69 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 40mm
Tava inox GN2/3 h 40mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 40mm Capacitate: 3 litri Din inox 18/10
13,50 € (fara TVA)
16,07 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h150mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h150mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 150mm Capacitate: 13 litri
15,00 € (fara TVA)
17,85 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 65mm
Tava inox GN2/3 h 65mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 65mm Capacitate: 5, 5 litri Din inox 18/10
15,50 € (fara TVA)
18,45 € (TVA inclus)
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h200mm
Tava inox(suprafata mata) GN2/3 h200mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 200mm Capacitate: 18 litri
18,00 € (fara TVA)
21,42 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 100mm
Tava inox GN2/3 h 100mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 100mm Capacitate: 9 litri Din inox 18/10
20,00 € (fara TVA)
23,80 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN2/3 h 65mm
Tava inox(perforata) GN2/3 h 65mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 65mm Capacitate: 5, 5 litri Din inox 18/10
21,00 € (fara TVA)
24,99 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 150mm
Tava inox GN2/3 h 150mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 150mm Capacitate: 13 litri Din inox 18/10
27,00 € (fara TVA)
32,13 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN2/3 h 100mm
Tava inox(perforata) GN2/3 h 100mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 100mm Capacitate: 9 litri Din inox 18/10
29,00 € (fara TVA)
34,51 € (TVA inclus)
Tava inox GN2/3 h 200mm
Tava inox GN2/3 h 200mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 200mm Capacitate: 17 litri Din inox 18/10
33,00 € (fara TVA)
39,27 € (TVA inclus)
Tava inox(perforata) GN2/3 h 150mm
Tava inox(perforata) GN2/3 h 150mm GN 2/3
Dimensiuni (LxA): 325x354mm Inaltime: 150mm Capacitate: 13 litri Din inox 18/10
40,00 € (fara TVA)
47,60 € (TVA inclus)